Pensum

I Santōkai karateklubb følger vi Kofukans internasjonale graderingspensum. Vi har et gradssystem som er inndelt i 8 Kyu-grader (studentgrader) og 10 Dan-grader (instruktør/mester), der Kyu-gradene bruker fargede belter, og Dan-gradene bruker svarte belter.

Vi legger til rette for at våre medlemmer kan gå opp til gradering hvert halvår, dersom de ønsker det. Det er vanlig å trene minimum et halvt år mellom hver gradering på lavere grader, og ofte mer på høyere grader. Fra 1. Kyu er det vanlig å trene minst ett år før man får gå opp til neste gradering, og mellom hver Dan-grad er det vanlig å trene minimum antall år tilsvarende den graden man skal gradere til. Om man har tidligere karateerfaring kan vi legge til rette for noe raskere progresjon.

Graderingspensum junior (under 16 år)

8. Kyu – Gul stripeGrunnkombinasjon 1-3
7. Kyu – Gult belteGrunnkombinasjon 4 & 5
Kihon Ippon Kumite 1 &2
Kata: Shiho Sanshiki
6. Kyu B – Oransje stripeKihon Ippon Kumite 3 & 4
Kata: Pinan Nidan
6. Kyu – Oransje belteKihon Ippon Kumite 5
Kampkombinasjon 1
Kata: Roppo Hijiate
5. Kyu B – Grønn stripeKampkombinasjon 2
Kata: Pinan Shodan
5. Kyu – Grønt belteKompkombinasjon 3
Kata: Sanchin
Jiyu Kumite (fri sparring)
4. Kyu B – Blå stripeKampkombinasjon 4
Kata: Pinan Sandan
Jiyu Kumite (fri sparring)
4. Kyu – Blått belteKampkombinasjon 5
Kata: Tensho
Jiyu Kumite (fri sparring)
3. Kyu B – Brun stripeKampkombinasjon 6
Kata: Pinan Yondan
Jiyu Kumite (fri sparring)
3. Kyu – Brunt belte Kampkombinasjon 7 & 8
Kata: Naihanchin Shodan
Jiyu Kumite (fri sparring)
Til hver gradering skal man også kunne pensum til tidligere grader.
Fra 2. Kyu er det samme pensum for junior og voksne.

Graderingspensum voksne (fra 16 år)

8. Kyu – Gul stripeGrunnkombinasjon 1 – 5
7. Kyu – Gult belte Kihon Ippon Kumite 1-5
Kata: Shiho Sanshiki
6. Kyu – Oransje belteKampkombinasjon 1 & 2
Kata: Pinan Nidan og Roppo Hijiate
5. Kyu – Grønt belte Kampkombinasjon 3 & 4
Kata: Pinan Shodan og Sanchin
Jiyu Kumite (fri sparring)
4. Kyu – Blått belteKampkombinasjon 5 & 6
Kata: Pinan Sandan og Tensho
Jiyu Kumite (fri sparring)
3. Kyu – Brunt belte Kampkombinasjon 7 & 8
Kata: Pinan Yondan og Naihanchin Shodan
Jiyu Kumite (fri sparring)
2. Kyu – Brunt belte Kampkombinasjon 9 & 10
Kata: Pinan Godan, Gekisai Ichi og Gekisai Ni
Jiyu Kumite (fri sparring)
1. Kyu – Brunt belte Kampkombinasjon 1- 10
Kata: Juroku og Saifa
Jiyu Kumite (fri sparring)
1. Dan – Svart belteKata: 1) Pinan Shodan – Godan
2)Bassai Dai, Matsukaze og Seienchin
Hokei Kumite 1 – 5
Jiyu Kumite (fri sparring)
2. Dan – Svart belteKata: 1) Sanchin, Tensho, Naihanchin Shodan
2) Kosokun Dai, Seisan og Annanko
Pinan Kumite 1-5
Jiyu Kumite (fri sparring)
3. Dan – Svart belteKata: 1)Bassai Dai, Seienchin Matsukaze
2) Jion, Seipai, Koshiki Rohai og Niseishi
Pinan Bunkai Kumite
Jiyu Kumite (fri sparring)
4. Dan – Svart belteKata: 1) Kosokun Dai, Seisan og Annanko
2) Chinto, Kururunfa og Unshu
Kobudokata: Shushi-no-Kon
Jiyu Kumite (fri sparring)
5. Dan – Svart belteKata: 1) Jion, Seipai, Koshiki Rohai og Niseishi
2) Useishi, Suparinpai og Nipapo
Kobudokata: velg enten Sokugawa-no-Kon,
Tsukenshitahaku-no-Sai eller Hamahiga-no-Tonfa
Jiyu Kumite (fri sparring)

Etter 5. Dan er det ikke graderingspensum, og gradering til de øverste gradene skjer i hovedsak på bakgrunn av en kandidats egnethet, lederegenskaper og dybden i karatekunnskaper. Vår karate er også mye mer enn bare det som står på pensum til gradering. Her finner du for eksempel en oversikt over alle kataene som trenes i Kofukan.