Kofukan – 虎風館

~ Tigerens og vindens hus ~

Kofukan er en internasjonal karateorganisasjon med hovedsete i Europa og over 25 medlemsland. Organisasjonen ledes i dag av mester Keiji Tomiyama og mester Naoki Omi, som begge er 9. Dan.

Kofukan ble grunnlagt i Europa 1972, som en del av mester Chōjirō Tanis Shūkōkai. Mester Tani ble i sin tid regnet som en av Japans fremste karateeksperter, og var en av Shito-ryu-grunnlegger Kenwa Mabunis direkte etterfølgere. Tidlig på 70-tallet sendte Mester Tani ut flere av sine karatestudenter fra Doshisha-universitet i Kyoto til ulike deler av verden for å spre Shito-ryu karate, og dette ble starten på Kofukan. Etter mester Tanis død i 1998 har Kofukan vært en selvstendig organisasjon, men med jevnlig kontakt med søsterklubber i Japan. Vår stilart kalles gjerne Tani-ha Shito-Ryu etter mester Tani.

Alle klubbene i Kofukan deler de samme målene og tekniske prinsippene for karatetrening, og det arrangeres løpende stevner over hele verden der alle medlemmene kan delta og trene sammen. Det arrangeres også jevnlige internasjonale mesterskap, og mester Tomiyama besøker fremdeles Norge omtrent én gang i året.

Kofukan (虎 Ko – 風 Fu– 館 Kan) kan oversettes til norsk som «tigerens og vindens hus», og var opprinnelig navnet på dojoen til mester Suzuki, tidligere leder av Shūkōkai i Europa. Navnet reflekterer at Shito-ryu karate forener de harde (tigeren) og de myke (vinden) sidene av karate, i tillegg til at både tigeren og vinden har dypere betydning i japansk filosofi og folketro.

Generelle mål

  • Kultivere god personlighet og sterk karakter
  • Bevare korrekte teknikker og kata
  • Fremme vennskap mellom medlemmene

Prinsipper for instruksjon

  • Respekter verdiene i de tradisjonelle kataene
  • Enhetlig studie av kata og kumite
  • Vitenskapelig fremgangsmåte i analyse av teknikker

Tekniske prinsipper

  • Ingen unødvendige bevegelser
  • Ingen unødvendig kraft
  • Hele kroppen bak teknikkene
  • Start neste bevegelse fra nåværende posisjon