Månedlige arkiver: februar 2024

Årsmøte 12. mars

Vi kaller inn til årsmøte i klubben tirsdag 12. mars kl. 18-20, hos Ingvild i Dalsbergstien 20A.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av protokollfører
c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
d) Godkjenne innkallingen
e) Godkjenne forretningsorden
f) Godkjenne sakslisten

Sak 3: Styrets årsberetning

Sak 4: Regnskap for 2023

Sak 5: Behandle innkomne forslag og saker
Forslag sendes på epost til styret innen forslagsfristen 27. februar.

Sak 6: Medlemskontingenter for 2024

Sak 7: Budsjett for 2024

Sak 8: Ny klubblov
Klubbloven må oppdateres for å være i samsvar med NIFs nye lovnorm.

Sak 9: Valg
a) Valg av styre
– Valg av leder
– Valg av nestleder
– Valg av styremedlemmer
b) Valg av Teknisk komite

Sakspapirer sendes ut på epost til klubbens medlemmer over 15 år, senest én uke før møtet.