Bli medlem!

Vil du bli medlem i klubben? Det er enkelt å melde seg inn. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg selv via lenken under, fylle ut innmeldingsskjemaet og betale medlemskontingenten. Kontingenten går ene og alene til drift av klubben.

Meld deg inn her: Innmeldingsside (nif.no)

Som medlem i Santōkai karateklubb blir du også medlem av Kofukan Norge, Kofukan International, Norges kampsportforbund og Norges idrettsforbund. Du blir også forsikret gjennom medlemskapet.

Dersom du er under 18 år, bør innmelding gjøres av, eller sammen med, en av dine foresatte.

Velkommen til oss!