Dojo-etikette

 1. Hils alltid når du kommer inn i og går ut av Dojoen.
 2. Organisert trening innledes og avsluttes med hilsningsseremoni.
 3. Hvis du kommer for sent til trening skal du innta Seisa-stilling bakerst og vente til du får beskjed av instruktøren om å delta, slik at ikke treningen blir forstyrret.
 4. Hovedinstruktør tiltales Sensei, andre instruktører Senpai.
 5. Aldri forlat Dojo’en under trening uten tillatelse fra instruktøren.
 6. Hvis du må gå før treningen er slutt, skal du gi beskjed om dette før treningen starter.
 7. Ren gi (karatedrakt) er obligatorisk under trening.
 8. God personlig hygiene på trening er viktig av hensyn til andre og deg selv. Negler på hender og føtter skal være rene og kortklipte.
 9. Det skal være ro i Dojoen under trening. Ønsker du å prate skal dette foregå rolig og dempet.
 10. Under trening er det ikke tillatt å bære ringer, ørepynt, halskjeder o.l. Dette fordi slike ting lett kan føre til skader på andre og deg selv.
 11. Under trening med partner skal du alltid hilse mot partner før øvelsen innledes. Dette er tegn på høflighet og gjensidig respekt, og et tegn på at du er innforstått med at teknikkene skal kontrolleres for å unngå skader.
 12. Husk alltid å takke den som har lært/forklart deg noe.
 13. Under trening skal du være oppmerksom og fokusere på undervisningen mens denne pågår, og ikke konsentrere deg om andre ting.
 14. Opptre alltid på en måte som ikke skader omdømme til Karate generelt, og Santokai Karateklubb spesielt. Dette gjelder både i og utenfor Dojoen. Du bør derfor søke å opptre høflig og fornuftig, vise god forstand og dømmekraft og ha en moralsk fremferd i dine handlinger.