Alle innlegg av C. Andreas Wroldsen

Gradering 6. juni

6. juni blir det gradering i Santōkai karateklubb.

Tid: Torsdag 6. juni kl. 18.
Sted: Lille gymsal, KG

Dørene åpner og instruktørene er til stede for spørsmål mm. fra kl 17. Graderingen starter presis kl. 18, så møt opp i god tid!

Gradering er en mulighet til å vise hva dere har lært. Dersom man består graderingen, vil man motta ny grad og ny farge på beltet. Pensum til hver grad finner dere her. Gradering er ikke farlig, og dersom dere gjør som dere har lært på trening går det som regel veldig fint. Snakk med en av instruktørene dersom du er usikker på om du vil prøve å gradere.

Påmelding
Gradering er helt frivillig, og man må melde seg på gradering skriftlig enten via e-post eller via Spond samt betale graderingsavgift i forkant. Graderingsavgiften er på 500 kr, og dekker graderingen samt nytt belte og graderingspass/diplom dersom man består. Betalingsinformasjon sendes ut på epost og via Spond-appen. Alle som skal gradere må være meldt inn i klubben. Graderingen er åpen for både barn og voksne. 

Utstyr til gradering
På gradering må man ha på seg ren karatedrakt. Det kan være lurt å skaffe seg en drakt litt før gradering så man blir vant til å ha den på, og kan lære seg å knytte belte osv.(møt ev. bare opp i god tid for å få hjelp). Karatedrakt (karategi) kan f.eks kjøpes her.

Skal man gradere til grønt belte eller høyere trenger man også et par karatehansker og tannbeskytter.

NB. Det er ikke trening for andre enn dem som skal gradere denne dagen. 

Årsmøte 12. mars

Vi kaller inn til årsmøte i klubben tirsdag 12. mars kl. 18-20, hos Ingvild i Dalsbergstien 20A.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av protokollfører
c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
d) Godkjenne innkallingen
e) Godkjenne forretningsorden
f) Godkjenne sakslisten

Sak 3: Styrets årsberetning

Sak 4: Regnskap for 2023

Sak 5: Behandle innkomne forslag og saker
Forslag sendes på epost til styret innen forslagsfristen 27. februar.

Sak 6: Medlemskontingenter for 2024

Sak 7: Budsjett for 2024

Sak 8: Ny klubblov
Klubbloven må oppdateres for å være i samsvar med NIFs nye lovnorm.

Sak 9: Valg
a) Valg av styre
– Valg av leder
– Valg av nestleder
– Valg av styremedlemmer
b) Valg av Teknisk komite

Sakspapirer sendes ut på epost til klubbens medlemmer over 15 år, senest én uke før møtet.